ยืนยันสิทธิ์ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

ขั้นตอนที่ 1

กรอกมอบตัวและชำระเงินค่าธรรมเนียม คลิก
50,000 บาท
ศึกษาวิธีการกรอกมอบตัว คลิก

หมายเหตุ :
– ใบแจ้งหนี้ใบที่ 1 50,000 บาท ชำระภายในวันที่ 12 เมษายน 2567
– ใบแจ้งหนี้ใบที่ 2 ส่วนที่เหลือชำระภายใน 30 เมษายน 2567 หรือผู้ปกครองสะดวกชำระเทอม 1 ปีการศึกษา 2567
สามารถชำระได้ทั้ง 2 ใบ

กำหนดชำระภายในวันที่ 12 เมษายน 2567

ขั้นตอนที่ 2

ชำระค่าเรียนเตรียมความพร้อม คลิก
– มัธยมศึกษาปีที่ 1 (SP) ค่าเรียนเตรียมความพร้อม 8,400 บาท
– มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ISP) ค่าเรียนเตรียมความพร้อม 15,000 บาท
– มัธยมศึกษาปีที่ 4 ค่าเรียนเตรียมความพร้อม 8,000 บาท

ชำระค่าหอพักช่วงเรียนเตรียมความพร้อม คลิก
8,000 บาท

– นักเรียนแซมชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 ไม่มีเรียนเตรียมความพร้อม (Prep Course)

นักเรียนภายนอกชำระภายใน 30 เมษายน 2567
*นักเรียนปัจจุบัน ป.6 สาธิตพัฒนา ชำระภายใน 30 เมษายน 2567

**สำหรับนักเรียนที่สนใจเป็นนักเรียนหอพัก**