ยืนยันสิทธิ์ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

ขั้นตอนที่ 1

กรอกมอบตัวและชำระเงินค่าธรรมเนียม คลิก
50,000 บาท
ศึกษาวิธีการกรอกมอบตัว คลิก

หมายเหตุ :
– ใบแจ้งหนี้ใบที่ 1 50,000 บาท ชำระภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566
– ใบแจ้งหนี้ใบที่ 2 ส่วนที่เหลือชำระภายใน 30 เมษายน 2567 หรือผู้ปกครองสะดวกชำระเทอม 1 ปีการศึกษา 2567
สามารถชำระได้ทั้ง 2 ใบ

กำหนดชำระภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ขั้นตอนที่ 2
**สำหรับนักเรียนที่สนใจเป็นนักเรียนหอพัก**

ชำระค่าธรรมเนียมหอพักเทอม 1 ปีการศึกษา 2567 คลิก
64,200 บาท

กำหนดชำระภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566