1 กรอกมอบตัว ONLINE

กรอกมอบตัว Online ที่เว็บไซต์โรงเรียน กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องและกดบันทึก และกดส่งข้อมูล
(นักเรียนเดิม ม.3 ข้ามไปขั้นตอนที่ 2 ได้เลยไม่ต้องกรอกมอบตัว)

2 ชำระค่าเทอมล่วงหน้า เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน ระดับชั้นม.1 และม.4

  • นักเรียนเดิม ชำระ 25,000 บาท 
  • นักเรียนใหม่ ชำระ 50,000 บาท 

โดยจะได้รับใบแจ้งหนี้หลังจากกรอกมอบตัวเรียบร้อยแล้วทาง Email

ชำระเงินได้ 2 ช่องทาง

  • ชำระเงินสดที่ฝ่ายการเงินโรงเรียนสาธิตพัฒนา
  • ชำระ Bill payment ผ่านแอป SCB Easy

รายละเอียดการชำระเช็คได้ในเมล์แจ้งหนี้

  • สำหรับนักเรียนเดิม ม.3 ระบบไม่มีใบแจ้งหนี้

ชำระเงินได้ 2 ช่องทาง

• ชำระเงินสดที่ฝ่ายการเงินโรงเรียนสาธิตพัฒนา
• โอนบัญชี

ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี “โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม”
เลขที่บัญชี 026-1-11043-1
ส่งหลักฐานการชำระเงินที่ E-mail : acc@stps.ac.th
พร้อมระบุรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้นที่จะเข้าศึกษาปี 64

– กำหนดการยืนยันสิทธิ์เซ็นสัญญารับทุนการศึกษาตั้งแต่ วันที่ 29 มี.ค – 9 เม.ย. 2564 หากเลยกว่ากำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
– นักเรียนที่สอบ MSR ทุนฯ รอบที่ 2 กรณีไม่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ แต่มีคะแนนสอบข้อเขียน Avg.Total ตั้งแต่ 50 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์นักเรียนไม่ประสงค์ทุน สามารถสมัครเรียนได้โดยทำตามขั้นตอน และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. -9 เม.ย. 2564 หากเกินกว่ากำหนดถือว่าสละสิทธิ์
– นักเรียนที่สอบ MSR ไม่ประสงค์ทุน คะแนนสอบ Avg.Total ตั้งแต่ 50 ขึ้นไปต้องสมัครเรียนต้องกรอกมอบตัว Online และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. – 9 เม.ย. 2564 หากเกินกว่ากำหนดถือว่าสละสิทธิ์

*นักเรียนปัจจุบันสาธิตพัฒนา ป.6 และ ม.3 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า 25,000 บาท
*นักเรียนใหม่ ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า 50,000 บาท

กรณีนักเรียนประสงค์พักหอ สามารถจองหอพักได้ 5,000 บาท
ช่องทางการชำระเงิน

• โอนบัญชีธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “บจก. เลิร์น สาธิตพัฒนา”
เลขที่บัญชี 026-2-32604-9
ส่งหลักฐานการชำระเงินที่ Line Official : @Satitpattanaschool และระบุรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล ระดับชั้นที่จะเข้าศึกษาปี64
หมายเหตุ : ทุกคนที่จองหอพัก ต้องกรอกลงทะเบียนจองหอพัก และอัพโหลดสลิปชำระเงินที่ลิงก์ bit.ly/360aszG

3 รายละเอียดขั้นตอนการส่งเอกสารมอบตัว และอื่นๆ โรงเรียนจะเกิดขึ้นในเดือน พฤษภาคม 2564