สมัครรับทุนการศึกษา

มูลค่า 780,000 บาท

ทุนฯ ครอบคลุมค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าสนับสนุนการแข่งขัน
และค่าอาหารกลางวันระยะเวลา 3 ปี (ม.1-3 และ ม.4-6)

ตารางสอบภาคทฤษฎีออนไลน์ MSR รอบทุนฯ วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564

เวลารายละเอียดช่องทาง
09.15 – 09.45 น.

ผู้เข้าสอบลงทะเบียนรายงานตัวสอบผ่าน Zoom meeting

*ศึกษาวิธีการเปลี่ยนชื่อโปรแกรม Zoom ล่วงหน้า คลิก

UPDATEประกาศลิงก์

วันที่ 7 ต.ค. 64 ตรวจสอบอีเมลที่ผู้สอบลงทะเบียนสมัคร

10.00 – 12.00 น.

สอบออนไลน์ภาคทฤษฎี เวลารวม 2 ชั่วโมง

ส่วนที่ 1 วิชาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ (1 ชั่วโมง)

ส่วนที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์, วิชาการอ่าน คิด วิเคราะห์ (1 ชั่วโมง)

*ไม่อนุญาตให้ออกจากห้อง Zoom meeting ก่อนหมดเวลาสอบ

ลิงก์สอบออนไลน์
ผู้คุมสอบจะแจ้งในห้อง
Zoom meeting

การทดลองสอบรูปแบบออนไลน์

เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นระหว่างการสอบ โรงเรียนเปิดให้นักเรียนสามารถเรียนรู้การใช้ระบบการสอบรูปแบบออนไลน์ก่อนเข้าสอบจริง ในวิชาต่าง ๆ โดยคลิกที่ลิงก์ในตารางด้านล่าง ซึ่งจำนวนข้อสอบในระบบทดลองสอบออนไลน์เป็นบางส่วนของการสอบจริง ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่แจ้งจำนวนของข้อสอบจริงให้ทราบล่วงหน้า

ทดลองระบบสอบออนไลน์ ข้อสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ข้อสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ส่วนที่ 1
– วิชาภาษาอังกฤษ
– วิชาคณิตศาสตร์ (ระยะเวลาจำลองการสอบ 40 นาที)
คลิกลิงก์เพื่อทดสอบ คลิกลิงก์เพื่อทดสอบ
ส่วนที่ 2
– วิชาวิทยาศาสตร์
– วิชาการอ่าน คิด วิเคราะห์ (ระยะเวลาจำลองการสอบ 40 นาที)
คลิกลิงก์เพื่อทดสอบ คลิกลิงก์เพื่อทดสอบ

อ่านขั้นตอนและทดลองสอบด้วยตนเอง คลิกที่นี่ (สามารถทดลองได้ตลอดเวลา)

5 ขั้นตอนการสมัครสอบ MSR
นักเรียนทุนฯ ประจำปีการศึกษา 2565

สมัครสอบและชำระค่าสมัครสอบ 300 บาท คลิกที่นี่

“ปิดรับสมัครวันที่ 6 ต.ค. 64 เวลา 18.00 น.”
เช็คการลงทะเบียนสมัครสอบ เรียบร้อยหรือไม่ คลิกที่นี่

นักเรียนทุนฯ อัปโหลด Portfolio คลิกที่นี่

“ปิดรับอัปโหลดวันที่ 6 ต.ค.64 เวลา 18.00 น.”
เช็คการอัปโหลด Portfolio เรียบร้อยหรือไม่ คลิกที่นี่

ตรวจสอบ candidate number และรหัสที่ต้องใช้ในวันสอบ

“ประกาศวันที่ 6 ต.ค.64” คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ คลิกที่นี่

“วันที่ 19 ต.ค.64 เวลา 14.00 น.”
สัมภาษณ์ออนไลน์ “วันที่ 23 ต.ค.64 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โรงเรียน”

*นักเรียนทุนฯ ประเภทความสามารถพิเศษ ศิลปะ / ดนตรี / กีฬา ต้องส่ง Portfolio เป็นไฟล์ .pdf จำนวน 1 ฉบับ และ หากมีรายชื่อผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ ต้องอัปโหลดคลิปวีดีโอแสดงความสามารถ ตามโจทย์ที่โรงเรียนกำหนด ตั้งแต่ 19 - 21 ต.ค.64 เวลา 18.00 น. ศึกษาโจทย์เพื่อเตรียมอุปกรณ์ล่วงหน้าได้จากเอกสารคุณสมบัตินักเรียนทุนฯ ในเว็บไซต์ www.stps.ac.th

ประกาศผลสอบ

“เช็ครายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุน 27 ต.ค.64 ”
และขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน