สมัครรับทุนการศึกษา

การรับนักเรียนโครงการพัฒนาพลเมืองโลก (Global Citizenship)

นักเรียน และผู้ปกครองที่สนใจสมัครสอบ MSR รอบทุนการศึกษา
วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00-15.00 น.
สมัครตามขั้นตอนดังนี้

2. อัพโหลดพอร์ต

และลงทะเบียนอาหารกลางวัน

หลังจากอัพโหลดเรียบร้อย
หากต้องการเช็คความถูกต้อง คลิกที่นี่

3. ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ

(นักเรียนใหม่ และนักเรียนเดิมหากสนใจสอบรอบทุนต้องชำระค่าสอบ 300 บาททุกคน)

ข้อปฏิบัติเพิ่มเติมในวันสอบ
📌 ผู้ปกครองส่งนักเรียน และกลับมารับหลังจากสอบเสร็จ
📌 นักเรียนทุนฯ ต้องนำ Port ตัวจริง และสำเนา Port 1 ชุด เพื่อตรวจสอบ (Port สำเนาโรงเรียนเก็บไว้) ไม่ต้องนำเอกสารมอบตัว และใบสมัครยื่นที่โรงเรียนหากผ่านทั้งหมดจะเรียกเก็บเพิ่มเติม
**เฉพาะนักเรียนทุนฯ หากผ่านพิจารณาคะแนนและ Port จะมีการเรียกสัมภาษณ์เป็นลำดับถัดไป รูปแบบการสัมภาษณ์ทางโรงเรียนจะแจ้งอีกครั้ง
✏️ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ
– เครื่องเขียน (ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำยาลบคำผิด)
– บัตรประจำตัวประชาชน
– แต่งกายชุดนักเรียน หรือชุดสุภาพ
*ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ที่เว็บไซต์โรงเรียน ในวันที่ 9 พ.ย.63*