แผนการเรียนพิชิตฝัน : สายดนตรี

พิชิตทุกความความฝันสายดนตรี ที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม ด้วยแผนการเรียนรายบุคคล (Individual Development Plan) ผนวกกับหลักสูตรทางดนตรีและครูสอนดนตรีระดับมืออาชีพจากมหาวิทยาลัยทางดนตรีที่มีชื่อเสียง
✅ ตารางเรียนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามเป้าหมายอย่างแท้จริง
✅ เนื้อหาถูกต้องตามหลักการและส่งเสริมพัฒนาการทางดนตรี
✅ วิชาดนตรีที่ครอบคลุมเครื่องดนตรีหลากชนิด
✅ พร้อมต่อยอดสู่การเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย
 
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin