เตรียมพร้อมนักเรียนสู่ TCAS รอบแรก ด้วยหลักสูตร Portfolio Hackathon

โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม ร่วมมือกับ TCASter ศูนย์แนะแนวการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้าน Portfolio เพื่อเตรียมพร้อมนักเรียนสู่ TCAS รอบแรก ด้วยหลักสูตร Portfolio Hackathon
• TCASter ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนต่อและมีฐานข้อมูลครอบคลุมการสอบ TCAS ทั้ง 5 รอบ, ข้อมูลมหาวิทยาลัยมากกว่า 80 มหาลัยวิทยาลัยและสาขาการเรียนมากถึง 5,700 สาขา
• วิชาเลือกเสรีที่สนับสนุนการทำ Portfolio ให้โดดเด่น

หลักสูตร Portfolio Hackathon จาก TCASter ที่ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนอย่างเต็มที่เพื่อพลักดันนักเรียนให้สามารถเข้าสู่คณะที่คาดหวังได้ตั้งแต่รอบ Portfolio (TCAS รอบ 1)

1.เจาะลึกประเภทโครงการ เพื่อเข้าใจภาพรวมของความต้องการของคณะต่างๆ
2.สูตรลัดทำ Portfolio เทคนิคและเคล็ดลับในการทำ Portfolio ให้โดดเด่นเป็นที่สนใจของคณะกรรมการ
3.ลงมือทำ Portfolio หลังจากรู้เทคนิคแล้ว ถึงเวลาลงมือทำจริงด้วยข้อมูลจริงของนักเรียน
4.เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อชนะใจคณะกรรมการ

นอกจากกิจกรรม Portfolio Hackathon แล้วทางโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยมยังจัดเตรียมวิชาเลือกเสรีเช่น โครงการวิจัยและกิจกรรมอาสาสมัคร เพื่อให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ ได้ลงมือปฏิบัติจริงและมีข้อมูลสำหรับทำ Portfolio
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin