ตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารอบสัมภาษณ์นักเรียนทุนปีการศึกษา 2565

นักเรียนที่มีรายชื่อผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ต้องเข้าเตรียมตัวที่ห้อง Zoom ก่อนถึงเวลาสอบ 30 นาที

สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564

(ลิงก์ Zoom จะส่งทางอีเมลที่กรอกสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564)

วันสอบสัมภาษณ์ให้นักเรียนเปลี่ยนชื่อใน Zoom

เลขที่สอบที่โรงเรียนประกาศรายชื่อผู้เข้าสัมภาษณ์ตามด้วยชื่อนักเรียนไม่เว้นวรรค

ตัวอย่าง “000สาธิต”

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin