ประกาศผลผู้ได้รับทุนฯ

หมายเหตุ
– นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนฯ สามารถตรวจสอบอีเมลเพื่อศึกษาเอกสารสัญญาก่อน และนักเรียนต้องลงทะเบียน ตอบกลับเข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 17 พ.ย.64 ปฐมนิเทศ และเซ็นสัญญานักเรียนทุนฯ (ปิดลงทะเบียนร่วมกิจกรรมวันที่ 11 พ.ย.64 เวลา 18.00 น.)
– สำหรับนักเรียน MSR รอบทุนฯ ที่คะแนนสอบ Avg.Total ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป แต่ไม่ผ่านเกณฑ์เข้าสอบสัมภาษณ์ สามารถยืนยันสิทธิ์เป็นนักเรียนทั่วไป โดยชำระค่ะธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้าได้ 50,000 บาท (ตั้งแต่ 27 ต.ค.-17 พ.ย.64) คลิกเพื่อยืนยันสิทธิ์

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin