ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม สอวน.โอลิมปิกวิชาการ

#STPS_Hall_of_Fame #AcademicStudents
🎉 ยินดีอีกครั้ง กับก้าวต่อไปของนักเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม 🎉
Congratulation to the next step of STPS’ students
————————————————
[English version is down below]
.
✨ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม สอวน.โอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 สาขาวิชา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และดาราศาสตร์
.
📍 น้องเจส – ชัชณภัสส์ ม.2 สาขาวิชาดาราศาสตร์
📍 น้องอิงอิง – ทอรัก ม.5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
📍 น้องบิ๊ก – กฤตภาส ม.5 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
.
ยินดีกับความพยายาม และความมุ่งมั่นที่ฝึกฝนมาอย่างเต็มที่มาตลอดทั้งปีการศึกษาของนักเรียน เพื่อเป็นแรงผลักดันและเป็นแรงใจให้นักเรียนก้าวต่อไปและภาคภูมิใจในตัวเองอย่างเป็นที่สุด สาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม พร้อมที่จะสนับสนุนนักเรียนให้ครบทุกด้าน #เพื่อให้นักเรียนได้เป็นที่สุดในแบบของตัวเอง #BeTheBestInYourWay ที่สาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม
.
✨ Congratulations to all students who passed The Academic Olympiad, Camp 2, Mathematics, Astronomy and Computer Science.
.
📍 Nong Jes – Chatnaphat , M.2, Astronomy
📍 Nong Ing Ing – Torrak , M.5, Computer Science
📍 Nong Big – Krittapart , M.5, Mathematics
.
We appreciate the effort and the commitment throughout the student’s academic year. We want to be the inspiration for students to move forward and be proud of themselves as much as possible. Satit Pattana Secondary School is ready to support students in all aspects. #To allow students to be the best in their own way #BeTheBestInYourWay at Satit Patana Secondary School
.
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์
Line Official : @Satitpattanaschool
หรือ https://lin.ee/rNJPU12
หรือโทร 062-6039555

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin