ร่วมแสดงความยินดี กับความสามารถทางด้านศิลปะ


🎉 #STPS_Hall_of_Fame #ArtStudent
ร่วมแสดงความยินดี กับความสามารถทางด้านศิลปะ ของนักเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม
————————————–
Congratulations on the artistic talent of STPS’ students
[English version is down below]
.
1.โครงการ NFT ART Boot camp รางวัลพิเศษ Foundation Invitation
– นายวชิรวิทย์ กิจชลวิวัฒน์ ชื่อผลงาน “อารมณ์ทั้ง 6 ”
– นางสาวณภัชนันท์ นิลทองคำ ชื่อผลงาน “การผสมผสานระหว่างสัตว์และสิ่งของ ”
.
2.การประกวดวาดภาพ FOZY ART WORLD 2022 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ รางวัล THE BEST PICTURE ON ADD PRODUCT
– เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์ อิ่มอุดม ชื่อผลงาน “THE TRIPLE MOON FOX”
.
◼ สำหรับโครงการ NFT ART Boot camp ทางกลุ่มสาระศิลปะ ภายใต้การดูแลของวิชาเลือกเสรี Art Studio ได้มีการส่งผลงานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มศิลปกรรมเเละสถาปัตยกรรมเข้าร่วมโครงการ เพื่อสนับสนุนนักเรียนให้มีความรู้และพัฒนาศักยภาพทางด้านดิจิทัลอาร์ท โดยการเเข่งขันนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับคำปรึกษาจากวิทยากรและบูรณาการร่วมกันกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ของโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม ซึ่งนักเรียนทั้ง 2 คนที่ได้รับรางวัลพิเศษจะได้รับสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วม Foundation Invite โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
.
◼ สำหรับอีกหนึ่งการประกวดที่ทางโรงเรียนยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับน้องปิ่น เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์ อิ่มอุดม ม.2/3 เป็นนักเรียนกลุ่มวิชาบังคับเลือกศิลปะ ที่มีความสามารถทางด้านศิลปะโดดเด่นเป็นอย่างยิ่ง แต่ก็ไม่เคยที่จะหยุดพัฒนาความสามารถของตนเอง และยังหาโอกาสในการท้าทายความสามารถของตน เพื่อพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่เสมอ
.
นับเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง เพราะการที่นักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม ได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านศิลปะนอกรั้วโรงเรียน และสร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นที่ประจักษ์ เป็นการฝึกทักษะทางด้านศิลปะ เปิดพื้นที่ มุมมองทางความคิดและความสร้างสรรค์ ให้นักเรียนสามารถแสดงออกทางความคิด แสดงตัวตนและความสามารถเฉพาะตัวออกมาได้อย่างเต็มที่
.
#เพื่อให้นักเรียนได้เป็นที่สุดในแบบของตัวเอง
#BeTheBestInYourWay ที่สาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม
#ANT #DPU #NFT
.
🎉 STPS Hall of fame #ArtStudent
.
1. NFT ART Boot camp project, Special Prize, Foundation Invitation
– Mr Wachirawit Kitchonwiwat Name of the work “Six emotions”
– Ms Naphachanan Nilthongkam, the title of the work, “Mixing between animals and things”
.
2. FOZY ART WORLD Drawing Contest, 1st runner-up award and THE BEST PICTURE ON ADD PRODUCT award
– Pinpinath Im-Udom, “THE TRIPLE MOON FOX”
.
◼ NFT ART Boot camp project is one of the free elective courses, Art Studio has submitted works for high school students, art and architecture group participated in the project to support students to have the knowledge and develop their potential in digital art by the competition, students participating in the project will be mentored by speakers and integrate with the art learning subject group of STPS, where the two students who received the award will be eligible to submit their work to the Foundation Invite free of charge.
.
◼ For another contest that the school is very pleased with Nong Pin, Pinpinath Im-Udom, M.2/3 is a student of the compulsory art subject group with outstanding artistic talent. she never stops developing her abilities and also finds opportunities to challenge herself to develop her potential always.
.
This is the pride of the school because the students of Satit Pattana Secondary School have the opportunity to show their artistic talent outside the school and create works. It is an exercise in artistic skills, opening up space, perspectives, ideas and creativity, and enabling students to express their ideas, show themselves, and uniqueness abilities.
.
#เพื่อให้นักเรียนได้เป็นที่สุดในแบบของตัวเอง
#BeTheBestInYourWay ที่สาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม
#ANT #DPU #NFT
.
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์
Line Official : @Satitpattanaschool
หรือ https://lin.ee/rNJPU12
หรือโทร 062-6039555

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin