Satit Pattana Secondary School opens for enrolment and scholarship

           โรงเรียนสาธิตพัฒนา แผนกมัธยมฯ เปิดรับสมัครนักเรียนและนักเรียนทุนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม. 1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 รอบสุดท้าย เพิ่มวันและรอบสอบภาคทฤษฏี เป็นระยะเวลา 5 วันติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 7-11 มีนาคม 63 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจ

            นายสุธี อัสววิมล หรือพี่โหน่ง หัวหน้าทีมวิชาการโรงเรียนสาธิตพัฒนา แผนกมัธยมฯ เผยว่า “จากผลตอบรับ และความสนใจจำนวนมากจากนักเรียนและผู้ปกครอง ในการเรียนการสอนแบบ Positive Education ที่โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้ริเริ่มอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ผนวกแผนการเรียนตามเป้าหมายรายบุคคล ควบคู่หลักสูตรวิชาการเข้มข้นที่ออกแบบโดยสถาบันออนดีมานด์ ตลอดจนหลักสูตรโดดเด่นอื่นๆ

            อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษมาตรฐาน Cambridge Assessment International Education และการเน้นปลูกฝังทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21  ทำให้โรงเรียนมีการ ขยายการเปิดรับสมัครนักเรียนและนักเรียนทุนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น  ม. 1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นรอบสุดท้าย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจและมาสมัครม่ทันในรอบก่อน ทั้งนี้ ได้เพิ่มวันและรอบสอบภาคทฤษฏี เป็นระยเวลา 5 วันติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 7-11 มีนาคม 63 ซึ่งนักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจสามารถจองวัน-เวลาสอบภาคทฤษฏีได้ที่ www.satitpattanaschool.org/member/enroll โดยสามารถเลือกสอบภาคทฤษฏีได้ที่ออนดีมานด์ ทุกสาขา และสอบสัมภาษณ์ทางวีดีโอคอลทางออนไลน์ ในวันที่ 14 มีนาคม 2563

           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 061 265 0485 หรือ Line Official: @satitpattanaschool

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin