Satit Pattana Secondary School holds an Open House to introduce the new ID school to visitors

         โรงเรียนสาธิตพัฒนา แผนกมัธยม อีกหนึ่งความสำเร็จทางการศึกษากับหลักสูตรใหม่ ID School ปีการศึกษา 2563 ด้วยการผนึกกำลังกับ เลิร์น คอร์ปอเรชั่น และอาจารย์จาก OnDemand ในการวางแผนการเรียนจากความถนัดผนวกการใช้จิตวิทยาเชิงบวก เพื่อสร้างเป็นแผนการเรียนของนักเรียนแบบรายบุคคลตลอดระยะเวลา 6 ปี พร้อมเปิดบ้านให้ผู้ปกครองเยี่ยมชมและรู้จักหลักสูตรในงาน Open House วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562

        นายสุธี อัสววิมล หัวหน้าทีมวิชาการโครงการเลิร์น สาธิตพัฒนา เผยว่า จากวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่มุ่งเน้นการค้นหาตัวตน พร้อมผลักดันทักษะความสามารถของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพตามความถนัด โดยร่วมกับทีมวิชาการจาก Learn Corporation ผู้นำด้านนวัตกรรมการศึกษาของไทย เจาะหลักสูตรเข้มวิชาการ มุ่งเน้นวางแผนการเรียนรายบุคคล และหลักสูตรภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน Cambridge พร้อมการใช้ระบบ Learning Ecosystem หรือระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเข้ามาช่วย เพื่อให้ 7 ชั่วโมงต่อ 1 วัน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อให้นักเรียนสามารถบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านการเลือกสาขาวิชาเรียนต่อในรั้วมหาวิทยาลัย และการเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับความสามารถของตน ทั้งนี้ ยังมีการพัฒนาความร่วมมือทางด้านบุคลากร โดยมีการเชิญอาจารย์จากสถาบันออนดีมานด์ ในเครือ เลิร์น คอร์ปอเรชั่น มาเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรของโรงเรียน ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยสร้างความโดดเด่นด้านวิชาการ ตลอดจนหลักสูตรเฉพาะที่จะสามารถพัฒนาเด็กนักเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ”


เตรียมเส้นทางความสำเร็จในแบบที่ฝัน เริ่มต้นจาก “การวางแผนการศึกษาที่ดีให้กับลูก”


โดยในงาน Open House ที่จะจัดขึ้น นอกจากที่ผู้ปกครองจะได้มีโอกาสเยี่ยมชมสถานที่ของโรงเรียน ซึ่งมีความกว้างขวาง สวยงาม มีสิ่งอำนวยความสะดวกมาตรฐานนานาชาติแล้ว ยังจะได้พบหลักสูตรใหม่ปี 63 ด้วยไอเดีย “ID School” ประกอบด้วย 1. Individual Development Plan หลักสูตรค้นหาตัวตน เพื่อสร้างแผนพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล นำไปสู่การเรียนรู้อย่างมีความสุขและสร้างรากฐานสู่ความสำเร็จในแบบฉบับของตน 2. English 4 Skills หลักสูตรภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน Cambridge ที่สามารถใช้สมัครเรียนต่อในต่างประเทศ ได้ทั้งในระดับ IGCSE O-level และ A-level และ 3. การเรียนรู้ 21st Century Competencies หรือ กิจกรรมพัฒนาทักษะรอบด้าน เพื่อการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ควบคู่กับหลักสูตรวิชาการจาก OnDemand เพื่อความเป็นเลิศด้านวิชาการ มุ่งมหาวิทยาลัยระดับ Ivy League ไทย และ Ivy League โลก ทั้งนี้ยังสามารถร่วมทำแบบทดสอบค้นหาความถนัดและความชอบ พร้อมแนวทางวิชาเลือกเสรี และสามารถสอบ MSR ภาคปฏิบัติได้ในงาน เพียงแจ้งความจำนงล่วงหน้าที่ Line: @Satitpattanaschool

สำหรับผู้ปกครองที่สนใจ สามารถเยี่ยมชมโรงเรียนในงาน open House ได้ในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30-12.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สามารถลงทะเบียนจองสิทธิ์ได้ที่ : https://www.satitpattanaschool.org/home#registration หรือรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.satitpattanaschool.org และ 02-113-1956 .o

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin