BE THE BEST IN YOUR WAY

4 SUCCESS STEPS

โรงเรียนสาธิตพัฒนามุ่งสร้างนักเรียนที่ประสบความสำเร็จและมีความสุขตามแนวคิด
BE THE BEST IN YOUR WAY ผ่าน 4 SUCCESS STEPS ที่เป็นหลักสูตรเอกสิทธิ์ของโรงเรียน

Quality Education Network

รู้จักอาชีพ

นักเรียนทุกคนจะได้ค้นหาตัวตนในแง่มุมต่าง ๆ เช่น ความสนใจ ความชอบ และความถนัด ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายภายในโรงเรียน เพราะเราเชื่อว่าการค้นหาตัวตนที่ดีต้องผ่านการลงมือทำจริงเท่านั้น

Personal Growth ออกแบบหลักสูตรและสอนโดยทีมนักจิตวิทยา และ IDP Advisors เป็นวิชาที่สอนให้นักเรียนค้นหาตัวตนจากภายใน ให้นักเรียนรู้จักตัวเองและเข้าใจผู้อื่น ผ่านกระบวนการสะท้อนคิด (Reflection) และจดบันทึกสภาวะความรู้สึกและประสบการณ์ในแต่ละวัน

วิชาเลือกหลากหลายแขนง มากกว่า 40 รายวิชา เปิดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ลงมือปฏิบัติจริงกับวิทยากรตัวจริงจากหลากหลายสาขาอาชีพ โดยให้นักเรียนได้สวมบทบาทผ่านการจำลองสถานการณ์จริง

ฝึกงานในบริษัทและสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อได้สัมผัสประสบการณ์จริงตามสายอาชีพที่สนใจ

รู้คณะ รู้มหาวิทยาลัย

หลังจากผ่านกิจกรรมค้นหาตัวตนในช่วง ม.ต้น แล้ว นักเรียนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวเส้นทางการศึกษามากมายจากสถาบันพันธมิตรเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักคณะและมหาวิทยาลัยทั้งในไทยและต่างประเทศ ก่อนตัดสินใจเลือกเป้าหมายและได้รับแผนการเรียนรายบุคคล ซึ่งจะมี IDP Advisor เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ

รู้แผนการเรียนรายบุคคคล

ครูที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง พูดคุยเพื่อเข้าใจความต้องการของนักเรียนและนำเสนอแผนการเรียนรายบุคคลที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนในแต่ละคน i-Plan Team จัดทำแผนการเรียน ตาม Career Track จัด Workshop เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสามารถเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

รู้ความพร้อม

หลังจากผ่านกิจกรรมค้นหาตัวตนในช่วง ม.ต้น แล้ว นักเรียนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวเส้นทางการศึกษามากมายจากสถาบันพันธมิตรเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักคณะและมหาวิทยาลัยทั้งในไทยและต่างประเทศ ก่อนตัดสินใจเลือกเป้าหมายและได้รับแผนการเรียนรายบุคคล ซึ่งจะมี IDP Advisor เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ

ตรวจสอบความเรียบร้อยของ Portfolio ก่อนยื่นสมัครเข้ามหาวิทยาลัย สำหรับนักเรียนที่สมัครรอบ Portfolio

จำลองการสอบจริง ให้นักเรียนมีความเคยชิน ไม่ตื่นสนาม และได้รู้ศักยภาพของตัวเองก่อนสอบจริง ทั้งไทย และ Inter

แผน Up Skill เสริมจุดที่ยังอ่อนอยู่ ให้พร้อมที่สุดก่อนสอบจริง

ตัวอย่าง : ตารางสอน มัธยมต้น

วิชาเลือก ม.ต้น

Previous
Next

รู้แผนการเรียนรายบุคคล ม.ปลาย

วิชาเลือก ม.ปลาย

Previous
Next

Cambridge International Assessment Education

หลักสูตร Cambridge International คือหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ถูกใช้ในโรงเรียนนานาชาติทั่วโลก เพื่อพัฒนา 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญ และสื่อสารได้ในระดับสากล

รีวิวนักเรียน

นิชชี่ ม.3

"โรงเรียนนี้ส่งเสริมนักเรียนในทุก ๆ เรื่อง มีการจัดระบบดูแลเด็กแต่ละคนดีมาก ๆ โดยคุณครู IDP Advisor จะคอยดูแลและช่วยเหลือเด็กแต่ละคนในการค้นหาตัวตนเองผ่านการสนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ และเป็นที่ปรึกษาได้ทุกเรื่องเลย ช่วยผลักดันในสิ่งที่เด็กชอบจริง ๆ หนูคิดว่ามีเพียงไม่กี่โรงเรียนที่สามารถเข้าถึงนักเรียนได้ขนาดนี้"

เจอร์ ม.2

"ที่นี่มีวิชาให้เลือกเรียนเยอะมาก มีหลากหลายอาชีพเลยครับ เช่น นักดนตรี พิธีกร อย่างการเป็นพิธีกร ตอนแรกไม่ได้อยู่ในความคิดผมเลยครับ แต่พอผมได้มาเรียนจากวิชาเสรี ได้มาทำจริงๆ ผมก็รู้เเล้วครับว่า การเป็นพิธีกรก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แต่ผมก็ทำได้นะ และสนุกที่ได้ทำครับอีกวิชาที่ผมชอบมาก ๆ คือวิชา Personal Growth ที่สอนให้ผมได้รู้จักตัวตนของผมมากขึ้น แล้วยังช่วยพัฒนาทางด้าน EQ อีกด้วยครับ"

เอยแก้ว ม.3

"ชอบวิชาเลือกเสรีที่มีครูหรือสถาบันที่เชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรงจริง ๆ มาสอน เอยแก้วเลือกเรียนวิชา Acting ก็ได้เรียนกับคุณครูและหลักสูตรจาก The Drama Academy (ครูเงาะ) มาสอนเลย ซึ่งคุณครูท่านเรียนจบมาจากต่างประเทศ เคยดูแลดารา และกำกับละครมาก่อน ทำให้รู้สึกเก่งได้โดยไม่ต้องไปเรียนพิเศษที่อื่นอีก"

จอมขวัญ ม.6

"จอมมีเป้าหมายเรียนต่อคณะแพทย์ ได้รับการสนับสนุนจาก IDP advisor ของโรงเรียนที่คอยช่วยเหลือตั้งแต่การหาข้อมูลและแนะนำว่าควรจะวางแผนยังไงเพื่อให้เข้ามหาวิทยาลัยได้ตามเป้าหมาย มีแผนการเรียนรายบุคคลที่ให้เราได้เรียนวิชาต่าง ๆ ที่เป็นพื้นฐาน จำเป็นต่อการสอบเข้าคณะแพทย์ และได้เรียนคอร์สจาก OnDemand ที่มีการแนะแนวข้อสอบด้วย"