กำหนดการเตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดเทอม 2566

ช่องทางหลัก

Lineเตรียมความพร้อม66

เฉพาะนักเรียนหอ

สแกนเพื่อติดตามข่าวสาร
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม

คู่มือการกรอมอบตัว คลิก

ห้องเรียน
Signature Programme

ห้องเรียน
International Signature Programme