โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม โรงเรียนมัธยมที่ส่งเสริมให้นักเรียนค้นหาตัวตนผ่านการเรียนรู้ และลงมือปฏิบัติจริงกับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพ ภายใต้การดูแลหลักสูตรวิชาการเข้มข้น และการเรียนการสอนกับครูของโรงเรียน และสถาบันกวดวิชา OnDemand ควบคู่ภาษาอังกฤษ มาตรฐานระดับโรงเรียนนานาชาติ Cambridge Assessment English เพื่อช่วยให้นักเรียนก้าวสู่เป้าหมายทางการศึกษาและวิชาชีพได้อย่างแม่นยำ สามารถพิชิตคณะในฝันและมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศตามที่ต้องการได้สำเร็จ

Cambridge Assessment English

  • หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับโรงเรียนนานาชาติ สอนโดย Native Teacher และแบ่งห้องเรียนเป็นกลุ่มเล็กโดยแบ่งตามระดับภาษา ทำให้นักเรียนทุกคนได้เรียนในสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับตัวเอง มีความกล้าแสดงออก ช่วยนักเรียนที่มีพื้นฐานไม่แข็งแรงให้แข็งแรงก่อน และนักเรียนที่มีพื้นฐานสูงสามารถต่อยอดได้ทันที
  • นักเรียนที่ต้องการเรียนต่อต่างประเทศ สามารถสอบ iGCSE และ A-Level ที่ รร. ได้เลย

Self-Discovery 

  • หลักสูตรและกิจกรรมมากมายที่ถูกออกแบบให้ช่วยนักเรียนทุกคนให้ค้นพบตัวตน เจอคณะที่ชอบ อาชีพที่ใช่ ผ่านหลักจิตวิทยาและบุคลิกภาพ RIASEC Model และได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านวิชาเลือกเสรีกว่า 30 วิชา เช่น การแสดง เต้น ดนตรี การออกแบบ ศิลปะป้องกันตัว และภาษาที่ 3 ซึ่งสอนโดยสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับประเทศมากมาย

Individual Development Plan (IDP)

แผนการเรียนตามเป้าหมายรายบุคคล เมื่อนักเรียนค้นพบตัวตนและเป้าหมายแล้ว ทาง รร. จะคอยช่วยสนับสนุนและต่อยอดผ่านแผนการเรียนที่ถูกออกแบบมาเพื่อพิชิตเป้าหมายของแต่ละคนโดยเฉพาะ ทำให้มั่นใจได้ว่านักเรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนคณะและมหาวิทยาลัยได้อย่างแน่นอน

Tutors in school

  • OnDemand สถาบันกวดวิชาออนดีมานด์ เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิชาการที่ตอบโจทย์ทั้งกระทรวงศึกษา การสอบแข่งขัน และการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้นักเรียนทุกคนมีพื้นฐานความรู้วิชาการที่เพียงพอต่อการสอบเข้าหรือเลือกที่จะต่อยอดสู่การสอบแข่งขันในสนามต่าง ๆ ได้
  • Ignite by OnDemand ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนต่อคณะอินเตอร์ในไทย เรียนต่อต่างประเทศ และการติวสอบ SAT IELTS และ BMAT ซึ่งนักเรียนที่มีเป้าหมายดังกล่าว สามารถเลือกเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การสอบได้ตั้งแต่ในรั้วโรงเรียนโดยไม่จำเป็นต้องไปเรียนพิเศษเพิ่มเติมภายนอก 

สอบคัดเลือกรอบพิเศษ

สำหรับนักเรียนระดับ ม.1 – 5 ที่ต้องการเข้าเรียนปีการศึกษา 64

รอบพิเศษ 1: 9 มิ.ย. 64 เวลา 10.00 – 12.00 น.

รอบพิเศษ 2: 23 มิ.ย. 64 เวลา 10.00 – 12.00 น.

หมายเหตุ: สามารถเลือกสอบกี่ครั้งก็ได้

โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ภายใต้กระทรวงการศึกษา ที่วางหลักสูตรโดยสถาบันกวดวิชา OnDemand เปิดสอนในหลักสูตรไทย และจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน Cambridge Assessment English